�@

�� ��

���Z���F2008 JNCC �ŏI�� AAGP���� FUN-GP

�J���F2008/11/02

�J�Òn�F�{�錧�@�X�|�[�c�����hSUGO ���݉��

���Z���ԁF100���� ��
���� �[�b�P�� �N���X �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

43

SA

K-FORES�s&SP

���@�ǍG

KX85�U

12

01:44:32.22

2

22

B

�o�[�X�g�A�E�g & �e�B�[�e�b�N

�����@����

YZ125

12

01:49:03.25

3

8

B

OUT-LAW with ONE

��΁@�I�L

CR250R

12

01:49:34.69

4

12

B

OUT-LAW�@with�@ONE

���� �M�v

WR250F

12

01:49:41.42

5

10

B

��֍H�[�T���f�[���C�T�[�X

�R�{����

KTM125EXC

12

01:49:52.11

6

5

B

���C���h�_�b�N

���u�c�\��

WR250F

12

01:50:02.40

7

235

B

�G���W���C�@���[�V���O

���эF��

CRF250R

12

01:53:03.03

8

73

B

�@

���{�@�C

DRZ125L

12

01:53:08.37

9

25

B

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� ����

CR125

12

01:53:09.84

10

45

SA

�W���j�A���C�_�[�X

���V�@����

�j�w�Q�T�O�e

11

01:44:39.25

11

24

B

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� �M�L

YZ125

11

01:44:56.49

12

200

D

���[���h���[�V���O

�{�]�@����

RMX250S

11

01:44:59.31

13

141

C

���E�^���E�G���f���[�h�N���u

�s��@�L�W

WR250F

11

01:45:03.19

14

72

B

�`�[��510

�~�c ��

WR250F

11

01:45:08.77

15

61

B

club beers

�{�]�@���Y

EC250

11

01:45:14.78

16

163

C

���R420

�a�c�@�p��

CR125

11

01:45:18.60

17

130

C

Metal�e����+�����@�t�o�R��

�A�c��I

KTM200EXC

11

01:45:32.91

18

165

C

�Q�X�g�������y��with�c�e�o

�n粉p�Y

YZ125

11

01:45:35.46

19

62

B

NOGAF

���� �a�v

YZ125

11

01:45:50.00

20

68

B

CLUB Beer`s

���� �r��

WR250F

11

01:45:56.20

21

11

B

�@

�����q

YZ450F

11

01:45:59.61

22

65

B

TOMO���[�V���O

���� �c��

KTM250EXC

11

01:47:25.47

23

166

C

�W���j�A���C�_�[�X

���V����

KX85

11

01:47:51.41

24

64

B

�s�n�l�n���[�V���O

�R�݁@�F�P

YZ125

11

01:47:55.43

25

158

C

�@

��������

CRF250X

11

01:48:13.92

26

7

B

��B���[�V���O

�_�c ����

RM125

11

01:48:24.38

27

69

B

�x�l�b

�ɓ��@�m

YZ250F

11

01:48:42.01

28

155

C

�`�[���Ɩ�����WithNewTon

��Y�@����

DT-230

11

01:48:44.94

29

71

B

�@

�t�� �m�_

XLR250BAJA

11

01:48:48.03

30

67

B

TOMO���[�V���O

�ȕf�@�G��

YZ125

11

01:49:37.35

31

63

B

TOMO���[�V���O

���@����

YZ125

11

01:49:50.74

32

66

B

TOMO���[�V���O

�쓇 �����Y

YZ250F

11

01:50:04.71

33

76

B

���R420

���{�@�a�G

WR250F

11

01:50:17.23

34

137

C

�@

���R���@�~��

RMX250R

11

01:50:30.98

35

162

C

���R420

�Ԉ�@�G��

CRF250X

11

01:51:37.51

36

149

C

�@

���i�@�F

EC250

11

01:51:39.75

37

204

D

���g�R�����[�g

��{�@����

XLR200

11

01:52:37.00

38

78

B

�v�q�p���[���[�V���O��YSP�x�R��

���� �N

WR250R

11

01:53:14.88

39

159

C

��N���u

���Ɓ@�G�i

YZ250F

11

01:57:55.09

40

70

B

�`�[���@FAKT

�x�� ����

TTR125

10

01:44:49.86

41

131

C

�N���u�@�n�Z�~�@�X�|�[�c

���J�� ���O

EC250

10

01:44:52.25

42

154

C

�s�������@�d����������

�q��@�q

�d�b250

10

01:44:54.02

43

138

C

KMR

�F�V�@���o�u

YZ85

10

01:45:11.04

44

142

C

�����������X�L���[�W

�O���@��u

�b�q�e150�q

10

01:45:13.25

45

152

C

TEAM GARRRR

�c���^��

KTM250EXC-F

10

01:45:16.93

46

135

C

�s�d�`�l�@�T�[�h�A�C�Y

�O�J �F�V

CRF150R

10

01:45:41.76

47

102

WA

�@

��� ����

CRF150R

10

01:46:16.70

48

77

B

�@

�����@�z��

RMX250S

10

01:46:44.36

49

147

C

�ŗ��W���[�@ike2.net

�r�c�@��

XR250

10

01:46:55.36

50

145

C

TTR

�쌴 �C�D

CRF250R

10

01:46:58.69

51

146

C

F.F.F. Racing

�����@�p

YZ250F

10

01:47:13.67

52

151

C

���b�h�C���p���X

�˖{ �M��

WR250F

10

01:47:29.59

53

136

C

�@

��ˁ@�P�v

G450X

10

01:47:37.32

54

150

C

���C���h�_�b�N

�J�@����

CRF250R

10

01:47:39.02

55

161

C

�f�g�n�r�s�@GARAGE

�{�i�@���V

YZ125

10

01:47:44.22

56

202

D

(��)�e�b�N�\�����[�V����

������

KX125

10

01:47:53.47

57

117

WA

�`�[���@�S�@�`���h����

�䓡�@���T

�b�q�W�T�q

10

01:48:02.84

58

156

C

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

���{�@���V

RMX250R

10

01:48:17.12

59

116

WA

�@

���X�؁@�~�q

CRF150

10

01:48:32.81

60

148

C

R��COOL WITH �����̉�

�쓇�ꌴ

WR250

10

01:48:36.52

61

153

C

�@

���� �q

EC250

10

01:49:39.70

62

75

B

RT KKC

�����@���Y

WR250F

10

01:51:59.79

63

139

C

�啟�I�t���[�h

�ɓ��@�w

KX85

10

01:52:13.23

64

206

D

�m�[�K�t

��؁@�m�l

WR250F

10

01:53:06.30

65

167

C

�@

���c�@�S��

KTM250EXC

10

01:54:03.91

66

203

D

ST1 RT

�O��@�a�v

XR250

10

01:54:09.29

67

205

D

TUTC

��엲�V

D-tracker

10

01:54:53.70

68

209

D

���g�n�E�XJUN

���}���@����

DR350

9

01:44:43.67

69

144

C

SEASOUL

�R�c �Y��

WR250F

9

01:44:46.77

70

134

C

�@

�H���@��

CRF250X

9

01:45:22.73

71

110

WA

YMC��YEC��ADVENTURE

�ғc�@���ގq

YZ85LW

9

01:45:47.59

72

109

WA

�@

�������R�I

CRF150R

9

01:46:10.53

73

207

D

�͓�

�����@�h

�۰225

9

01:47:01.15

74

242

WB

�`�[���t����

���� ��

TTR-125

9

01:49:15.46

75

143

C

�y���y�`�F�[�� with New Ton

�R���@�ȎO

WR250F

9

01:49:31.54

76

157

C

���������� with NewTon

���@����

�w�q�Q�R�O

9

01:51:02.03

77

240

WB

�G���W���C�@���[�V���O

���с@�a��

CRF150R

9

01:51:06.08

78

133

C

�@

�{��@��

KLX250

9

01:51:35.76

79

208

D

�@

���x���@��

CR125

9

01:52:25.68

80

211

D

�J�i�`����

���� ����

WR250F

9

01:53:23.48

81

74

B

DAN Racing

���� ����

EC250

8

01:22:00.47

82

201

D

�@

�R�c�@��

CRM250AR

8

01:48:51.27

83

160

C

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

�F�����Y

XR400R

8

01:52:11.24

84

301

WD

Moffy

�����@�q�b

CR80

8

01:52:19.58

85

241

WB

�`�[���@�f�b�p���X

�ɓ� ��

KTM 85SX

8

01:56:52.38

86

302

WD

��АH��

����@�G����

�Z���[

8

01:57:12.84

87

300

WD

����!!�h���݂�����withNewTon

�����@�䍲

RM85L

7

01:50:21.41

88

210

D

�@

�֌��@�w

YZ250F

7

01:53:34.69

89

44

SA

K-FOREST&SP&BS

���̂�q

KX85�U

6

01:08:32.64

90

140

C

With�@�m����������

�˕��N��

XR250R

5

01:14:48.47

91

303

WD

LG��t & JBS-R

�����@���q

TTR-125R

5

01:55:13.75
SA(SA)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

43

K-FORES�s&SP

���@�ǍG

KX85�U

12

01:44:32.22

2

45

�W���j�A���C�_�[�X

���V�@����

�j�w�Q�T�O�e

11

01:44:39.25

3

44

K-FOREST&SP&BS

���̂�q

KX85�U

6

01:08:32.64B(B)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

22

�o�[�X�g�A�E�g & �e�B�[�e�b�N

�����@����

YZ125

12

01:49:03.25

2

8

OUT-LAW with ONE

��΁@�I�L

CR250R

12

01:49:34.69

3

12

OUT-LAW�@with�@ONE

���� �M�v

WR250F

12

01:49:41.42

4

10

��֍H�[�T���f�[���C�T�[�X

�R�{����

KTM125EXC

12

01:49:52.11

5

5

���C���h�_�b�N

���u�c�\��

WR250F

12

01:50:02.40

6

235

�G���W���C�@���[�V���O

���эF��

CRF250R

12

01:53:03.03

7

73

�@

���{�@�C

DRZ125L

12

01:53:08.37

8

25

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� ����

CR125

12

01:53:09.84

9

24

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� �M�L

YZ125

11

01:44:56.49

10

72

�`�[��510

�~�c ��

WR250F

11

01:45:08.77

11

61

club beers

�{�]�@���Y

EC250

11

01:45:14.78

12

62

NOGAF

���� �a�v

YZ125

11

01:45:50.00

13

68

CLUB Beer`s

���� �r��

WR250F

11

01:45:56.20

14

11

�@

�����q

YZ450F

11

01:45:59.61

15

65

TOMO���[�V���O

���� �c��

KTM250EXC

11

01:47:25.47

16

64

�s�n�l�n���[�V���O

�R�݁@�F�P

YZ125

11

01:47:55.43

17

7

��B���[�V���O

�_�c ����

RM125

11

01:48:24.38

18

69

�x�l�b

�ɓ��@�m

YZ250F

11

01:48:42.01

19

71

�@

�t�� �m�_

XLR250BAJA

11

01:48:48.03

20

67

TOMO���[�V���O

�ȕf�@�G��

YZ125

11

01:49:37.35

21

63

TOMO���[�V���O

���@����

YZ125

11

01:49:50.74

22

66

TOMO���[�V���O

�쓇 �����Y

YZ250F

11

01:50:04.71

23

76

���R420

���{�@�a�G

WR250F

11

01:50:17.23

24

78

�v�q�p���[���[�V���O��YSP�x�R��

���� �N

WR250R

11

01:53:14.88

25

70

�`�[���@FAKT

�x�� ����

TTR125

10

01:44:49.86

26

77

�@

�����@�z��

RMX250S

10

01:46:44.36

27

75

RT KKC

�����@���Y

WR250F

10

01:51:59.79

28

74

DAN Racing

���� ����

EC250

8

01:22:00.47C(C)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

141

���E�^���E�G���f���[�h�N���u

�s��@�L�W

WR250F

11

01:45:03.19

2

163

���R420

�a�c�@�p��

CR125

11

01:45:18.60

3

130

Metal�e����+�����@�t�o�R��

�A�c��I

KTM200EXC

11

01:45:32.91

4

165

�Q�X�g�������y��with�c�e�o

�n粉p�Y

YZ125

11

01:45:35.46

5

166

�W���j�A���C�_�[�X

���V����

KX85

11

01:47:51.41

6

158

�@

��������

CRF250X

11

01:48:13.92

7

155

�`�[���Ɩ�����WithNewTon

��Y�@����

DT-230

11

01:48:44.94

8

137

�@

���R���@�~��

RMX250R

11

01:50:30.98

9

162

���R420

�Ԉ�@�G��

CRF250X

11

01:51:37.51

10

149

�@

���i�@�F

EC250

11

01:51:39.75

11

159

��N���u

���Ɓ@�G�i

YZ250F

11

01:57:55.09

12

131

�N���u�@�n�Z�~�@�X�|�[�c

���J�� ���O

EC250

10

01:44:52.25

13

154

�s�������@�d����������

�q��@�q

�d�b250

10

01:44:54.02

14

138

KMR

�F�V�@���o�u

YZ85

10

01:45:11.04

15

142

�����������X�L���[�W

�O���@��u

�b�q�e150�q

10

01:45:13.25

16

152

TEAM GARRRR

�c���^��

KTM250EXC-F

10

01:45:16.93

17

135

�s�d�`�l�@�T�[�h�A�C�Y

�O�J �F�V

CRF150R

10

01:45:41.76

18

147

�ŗ��W���[�@ike2.net

�r�c�@��

XR250

10

01:46:55.36

19

145

TTR

�쌴 �C�D

CRF250R

10

01:46:58.69

20

146

F.F.F. Racing

�����@�p

YZ250F

10

01:47:13.67

21

151

���b�h�C���p���X

�˖{ �M��

WR250F

10

01:47:29.59

22

136

�@

��ˁ@�P�v

G450X

10

01:47:37.32

23

150

���C���h�_�b�N

�J�@����

CRF250R

10

01:47:39.02

24

161

�f�g�n�r�s�@GARAGE

�{�i�@���V

YZ125

10

01:47:44.22

25

156

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

���{�@���V

RMX250R

10

01:48:17.12

26

148

R��COOL WITH �����̉�

�쓇�ꌴ

WR250

10

01:48:36.52

27

153

�@

���� �q

EC250

10

01:49:39.70

28

139

�啟�I�t���[�h

�ɓ��@�w

KX85

10

01:52:13.23

29

167

�@

���c�@�S��

KTM250EXC

10

01:54:03.91

30

144

SEASOUL

�R�c �Y��

WR250F

9

01:44:46.77

31

134

�@

�H���@��

CRF250X

9

01:45:22.73

32

143

�y���y�`�F�[�� with New Ton

�R���@�ȎO

WR250F

9

01:49:31.54

33

157

���������� with NewTon

���@����

�w�q�Q�R�O

9

01:51:02.03

34

133

�@

�{��@��

KLX250

9

01:51:35.76

35

160

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

�F�����Y

XR400R

8

01:52:11.24

36

140

With�@�m����������

�˕��N��

XR250R

5

01:14:48.47D(D)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

200

���[���h���[�V���O

�{�]�@����

RMX250S

11

01:44:59.31

2

204

���g�R�����[�g

��{�@����

XLR200

11

01:52:37.00

3

202

(��)�e�b�N�\�����[�V����

������

KX125

10

01:47:53.47

4

206

�m�[�K�t

��؁@�m�l

WR250F

10

01:53:06.30

5

203

ST1 RT

�O��@�a�v

XR250

10

01:54:09.29

6

205

TUTC

��엲�V

D-tracker

10

01:54:53.70

7

209

���g�n�E�XJUN

���}���@����

DR350

9

01:44:43.67

8

207

�͓�

�����@�h

�۰225

9

01:47:01.15

9

208

�@

���x���@��

CR125

9

01:52:25.68

10

211

�J�i�`����

���� ����

WR250F

9

01:53:23.48

11

201

�@

�R�c�@��

CRM250AR

8

01:48:51.27

12

210

�@

�֌��@�w

YZ250F

7

01:53:34.69WA(WA)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

102

�@

��� ����

CRF150R

10

01:46:16.70

2

117

�`�[���@�S�@�`���h����

�䓡�@���T

�b�q�W�T�q

10

01:48:02.84

3

116

�@

���X�؁@�~�q

CRF150

10

01:48:32.81

4

110

YMC��YEC��ADVENTURE

�ғc�@���ގq

YZ85LW

9

01:45:47.59

5

109

�@

�������R�I

CRF150R

9

01:46:10.53WB(WB)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

242

�`�[���t����

���� ��

TTR-125

9

01:49:15.46

2

240

�G���W���C�@���[�V���O

���с@�a��

CRF150R

9

01:51:06.08

3

241

�`�[���@�f�b�p���X

�ɓ� ��

KTM 85SX

8

01:56:52.38WD(WD)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

301

Moffy

�����@�q�b

CR80

8

01:52:19.58

2

302

��АH��

����@�G����

�Z���[

8

01:57:12.84

3

300

����!!�h���݂�����withNewTon

�����@�䍲

RM85L

7

01:50:21.41

4

303

LG��t & JBS-R

�����@���q

TTR-125R

5

01:55:13.75
2st-R85�N���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

43

K-FORES�s&SP

���@�ǍG

KX85�U

12

01:44:32.22

2

166

�W���j�A���C�_�[�X

���V����

KX85

11

01:47:51.41

3

138

KMR

�F�V�@���o�u

YZ85

10

01:45:11.04

4

142

�����������X�L���[�W

�O���@��u

�b�q�e150�q

10

01:45:13.25

5

135

�s�d�`�l�@�T�[�h�A�C�Y

�O�J �F�V

CRF150R

10

01:45:41.76

6

102

�@

��� ����

CRF150R

10

01:46:16.70

7

117

�`�[���@�S�@�`���h����

�䓡�@���T

�b�q�W�T�q

10

01:48:02.84

8

139

�啟�I�t���[�h

�ɓ��@�w

KX85

10

01:52:13.23

9

110

YMC��YEC��ADVENTURE

�ғc�@���ގq

YZ85LW

9

01:45:47.59

10

109

�@

�������R�I

CRF150R

9

01:46:10.53

11

240

�G���W���C�@���[�V���O

���с@�a��

CRF150R

9

01:51:06.08

12

301

Moffy

�����@�q�b

CR80

8

01:52:19.58

13

241

�`�[���@�f�b�p���X

�ɓ� ��

KTM 85SX

8

01:56:52.38

14

300

����!!�h���݂�����withNewTon

�����@�䍲

RM85L

7

01:50:21.41

15

44

K-FOREST&SP&BS

���̂�q

KX85�U

6

01:08:32.642st-R125�N���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

22

�o�[�X�g�A�E�g & �e�B�[�e�b�N

�����@����

YZ125

12

01:49:03.25

2

10

��֍H�[�T���f�[���C�T�[�X

�R�{����

KTM125EXC

12

01:49:52.11

3

25

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� ����

CR125

12

01:53:09.84

4

24

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� �M�L

YZ125

11

01:44:56.49

5

72

�`�[��510

�~�c ��

WR250F

11

01:45:08.77

6

163

���R420

�a�c�@�p��

CR125

11

01:45:18.60

7

165

�Q�X�g�������y��with�c�e�o

�n粉p�Y

YZ125

11

01:45:35.46

8

62

NOGAF

���� �a�v

YZ125

11

01:45:50.00

9

64

�s�n�l�n���[�V���O

�R�݁@�F�P

YZ125

11

01:47:55.43

10

7

��B���[�V���O

�_�c ����

RM125

11

01:48:24.38

11

67

TOMO���[�V���O

�ȕf�@�G��

YZ125

11

01:49:37.35

12

63

TOMO���[�V���O

���@����

YZ125

11

01:49:50.74

13

161

�f�g�n�r�s�@GARAGE

�{�i�@���V

YZ125

10

01:47:44.22

14

202

(��)�e�b�N�\�����[�V����

������

KX125

10

01:47:53.47

15

208

�@

���x���@��

CR125

9

01:52:25.682st�s�̎ԃN���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

200

���[���h���[�V���O

�{�]�@����

RMX250S

11

01:44:59.31

2

155

�`�[���Ɩ�����WithNewTon

��Y�@����

DT-230

11

01:48:44.94

3

77

�@

�����@�z��

RMX250S

10

01:46:44.36

4

201

�@

�R�c�@��

CRM250AR

8

01:48:51.274st�s�̎ԃN���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

71

�@

�t�� �m�_

XLR250BAJA

11

01:48:48.03

2

204

���g�R�����[�g

��{�@����

XLR200

11

01:52:37.00

3

78

�v�q�p���[���[�V���O��YSP�x�R��

���� �N

WR250R

11

01:53:14.88

4

147

�ŗ��W���[�@ike2.net

�r�c�@��

XR250

10

01:46:55.36

5

203

ST1 RT

�O��@�a�v

XR250

10

01:54:09.29

6

205

TUTC

��엲�V

D-tracker

10

01:54:53.70

7

209

���g�n�E�XJUN

���}���@����

DR350

9

01:44:43.67

8

207

�͓�

�����@�h

�۰225

9

01:47:01.15

9

157

���������� with NewTon

���@����

�w�q�Q�R�O

9

01:51:02.03

10

133

�@

�{��@��

KLX250

9

01:51:35.76

11

302

��АH��

����@�G����

�Z���[

8

01:57:12.84

12

140

With�@�m����������

�˕��N��

XR250R

5

01:14:48.474st-150�N���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

73

�@

���{�@�C

DRZ125L

12

01:53:08.37

2

70

�`�[���@FAKT

�x�� ����

TTR125

10

01:44:49.86

3

116

�@

���X�؁@�~�q

CRF150

10

01:48:32.81

4

242

�`�[���t����

���� ��

TTR-125

9

01:49:15.46

5

303

LG��t & JBS-R

�����@���q

TTR-125R

5

01:55:13.75ڰ������݃N���X(�N���X�I�[�o�P)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

8

OUT-LAW with ONE

��΁@�I�L

CR250R

12

01:49:34.69

2

12

OUT-LAW�@with�@ONE

���� �M�v

WR250F

12

01:49:41.42

3

5

���C���h�_�b�N

���u�c�\��

WR250F

12

01:50:02.40

4

235

�G���W���C�@���[�V���O

���эF��

CRF250R

12

01:53:03.03

5

45

�W���j�A���C�_�[�X

���V�@����

�j�w�Q�T�O�e

11

01:44:39.25

6

141

���E�^���E�G���f���[�h�N���u

�s��@�L�W

WR250F

11

01:45:03.19

7

61

club beers

�{�]�@���Y

EC250

11

01:45:14.78

8

130

Metal�e����+�����@�t�o�R��

�A�c��I

KTM200EXC

11

01:45:32.91

9

68

CLUB Beer`s

���� �r��

WR250F

11

01:45:56.20

10

11

�@

�����q

YZ450F

11

01:45:59.61

11

65

TOMO���[�V���O

���� �c��

KTM250EXC

11

01:47:25.47

12

158

�@

��������

CRF250X

11

01:48:13.92

13

69

�x�l�b

�ɓ��@�m

YZ250F

11

01:48:42.01

14

66

TOMO���[�V���O

�쓇 �����Y

YZ250F

11

01:50:04.71

15

76

���R420

���{�@�a�G

WR250F

11

01:50:17.23

16

137

�@

���R���@�~��

RMX250R

11

01:50:30.98

17

162

���R420

�Ԉ�@�G��

CRF250X

11

01:51:37.51

18

149

�@

���i�@�F

EC250

11

01:51:39.75

19

159

��N���u

���Ɓ@�G�i

YZ250F

11

01:57:55.09

20

131

�N���u�@�n�Z�~�@�X�|�[�c

���J�� ���O

EC250

10

01:44:52.25

21

154

�s�������@�d����������

�q��@�q

�d�b250

10

01:44:54.02

22

152

TEAM GARRRR

�c���^��

KTM250EXC-F

10

01:45:16.93

23

145

TTR

�쌴 �C�D

CRF250R

10

01:46:58.69

24

146

F.F.F. Racing

�����@�p

YZ250F

10

01:47:13.67

25

151

���b�h�C���p���X

�˖{ �M��

WR250F

10

01:47:29.59

26

136

�@

��ˁ@�P�v

G450X

10

01:47:37.32

27

150

���C���h�_�b�N

�J�@����

CRF250R

10

01:47:39.02

28

156

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

���{�@���V

RMX250R

10

01:48:17.12

29

148

R��COOL WITH �����̉�

�쓇�ꌴ

WR250

10

01:48:36.52

30

153

�@

���� �q

EC250

10

01:49:39.70

31

75

RT KKC

�����@���Y

WR250F

10

01:51:59.79

32

206

�m�[�K�t

��؁@�m�l

WR250F

10

01:53:06.30

33

167

�@

���c�@�S��

KTM250EXC

10

01:54:03.91

34

144

SEASOUL

�R�c �Y��

WR250F

9

01:44:46.77

35

134

�@

�H���@��

CRF250X

9

01:45:22.73

36

143

�y���y�`�F�[�� with New Ton

�R���@�ȎO

WR250F

9

01:49:31.54

37

211

�J�i�`����

���� ����

WR250F

9

01:53:23.48

38

74

DAN Racing

���� ����

EC250

8

01:22:00.47

39

160

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

�F�����Y

XR400R

8

01:52:11.24

40

210

�@

�֌��@�w

YZ250F

7

01:53:34.69
���ް50�N���X(�N���X�I�[�o�Q)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

235

�G���W���C�@���[�V���O

���эF��

CRF250R

12

01:53:03.03

2

73

�@

���{�@�C

DRZ125L

12

01:53:08.37

3

200

���[���h���[�V���O

�{�]�@����

RMX250S

11

01:44:59.31

4

72

�`�[��510

�~�c ��

WR250F

11

01:45:08.77

5

62

NOGAF

���� �a�v

YZ125

11

01:45:50.00

6

7

��B���[�V���O

�_�c ����

RM125

11

01:48:24.38

7

204

���g�R�����[�g

��{�@����

XLR200

11

01:52:37.00

8

131

�N���u�@�n�Z�~�@�X�|�[�c

���J�� ���O

EC250

10

01:44:52.25

9

145

TTR

�쌴 �C�D

CRF250R

10

01:46:58.69

10

201

�@

�R�c�@��

CRM250AR

8

01:48:51.27KTM FUN-GP�N���X(�N���X�I�[�o�Q)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

10

��֍H�[�T���f�[���C�T�[�X

�R�{����

KTM125EXC

12

01:49:52.11

2

130

Metal�e����+�����@�t�o�R��

�A�c��I

KTM200EXC

11

01:45:32.91

3

65

TOMO���[�V���O

���� �c��

KTM250EXC

11

01:47:25.47

4

152

TEAM GARRRR

�c���^��

KTM250EXC-F

10

01:45:16.93

5

167

�@

���c�@�S��

KTM250EXC

10

01:54:03.91

6

241

�`�[���@�f�b�p���X

�ɓ� ��

KTM 85SX

8

01:56:52.38�n���I�茠�N���X(�N���X�I�[�o�Q)
���� �[�b�P�� �`�[�� ���C�_�[ �ԗ��� ���� �^�C��

1

117

�`�[���@�S�@�`���h����

�䓡�@���T

�b�q�W�T�q

10

01:48:02.84
���b�v�^�C������
���� �[�b�P�� �N���X �`�[�� ���C�_�[ �ő�LAP LAP�^�C��

1

43

SA

K-FORES�s&SP

���@�ǍG

2

00:07:34.56

2

8

B

OUT-LAW with ONE

��΁@�I�L

12

00:08:11.19

3

64

B

�s�n�l�n���[�V���O

�R�݁@�F�P

9

00:08:30.60

4

22

B

�o�[�X�g�A�E�g & �e�B�[�e�b�N

�����@����

11

00:08:32.25

5

5

B

���C���h�_�b�N

���u�c�\��

11

00:08:32.48

6

10

B

��֍H�[�T���f�[���C�T�[�X

�R�{����

12

00:08:33.08

7

166

C

�W���j�A���C�_�[�X

���V����

9

00:08:33.97

8

200

D

���[���h���[�V���O

�{�]�@����

7

00:08:39.31

9

141

C

���E�^���E�G���f���[�h�N���u

�s��@�L�W

9

00:08:40.33

10

12

B

OUT-LAW�@with�@ONE

���� �M�v

12

00:08:40.77

11

65

B

TOMO���[�V���O

���� �c��

8

00:08:41.03

12

11

B

�@

�����q

8

00:08:41.06

13

45

SA

�W���j�A���C�_�[�X

���V�@����

11

00:08:42.80

14

67

B

TOMO���[�V���O

�ȕf�@�G��

10

00:08:43.28

15

73

B

�@

���{�@�C

11

00:08:45.61

16

75

B

RT KKC

�����@���Y

10

00:08:46.77

17

137

C

�@

���R���@�~��

10

00:08:47.44

18

76

B

���R420

���{�@�a�G

10

00:08:47.57

19

235

B

�G���W���C�@���[�V���O

���эF��

2

00:08:49.10

20

163

C

���R420

�a�c�@�p��

5

00:08:50.54

21

62

B

NOGAF

���� �a�v

2

00:08:50.76

22

69

B

�x�l�b

�ɓ��@�m

10

00:08:51.08

23

25

B

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� ����

11

00:08:53.06

24

165

C

�Q�X�g�������y��with�c�e�o

�n粉p�Y

10

00:08:54.58

25

142

C

�����������X�L���[�W

�O���@��u

7

00:08:57.19

26

72

B

�`�[��510

�~�c ��

11

00:08:57.32

27

24

B

�`�[���ւ��ۂ�

�Ŗ� �M�L

3

00:08:59.07

28

205

D

TUTC

��엲�V

9

00:09:00.00

29

130

C

Metal�e����+�����@�t�o�R��

�A�c��I

11

00:09:01.59

30

158

C

�@

��������

8

00:09:03.69

31

159

C

��N���u

���Ɓ@�G�i

10

00:09:04.61

32

68

B

CLUB Beer`s

���� �r��

3

00:09:05.69

33

66

B

TOMO���[�V���O

�쓇 �����Y

9

00:09:06.09

34

61

B

club beers

�{�]�@���Y

6

00:09:06.54

35

131

C

�N���u�@�n�Z�~�@�X�|�[�c

���J�� ���O

8

00:09:07.22

36

162

C

���R420

�Ԉ�@�G��

11

00:09:13.50

37

155

C

�`�[���Ɩ�����WithNewTon

��Y�@����

8

00:09:14.28

38

145

C

TTR

�쌴 �C�D

10

00:09:14.39

39

71

B

�@

�t�� �m�_

9

00:09:16.65

40

7

B

��B���[�V���O

�_�c ����

9

00:09:19.07

41

77

B

�@

�����@�z��

10

00:09:19.09

42

149

C

�@

���i�@�F

9

00:09:19.71

43

102

WA

�@

��� ����

9

00:09:19.91

44

63

B

TOMO���[�V���O

���@����

8

00:09:21.69

45

146

C

F.F.F. Racing

�����@�p

10

00:09:25.80

46

150

C

���C���h�_�b�N

�J�@����

8

00:09:25.99

47

161

C

�f�g�n�r�s�@GARAGE

�{�i�@���V

4

00:09:28.74

48

152

C

TEAM GARRRR

�c���^��

8

00:09:30.91

49

78

B

�v�q�p���[���[�V���O��YSP�x�R��

���� �N

8

00:09:31.29

50

147

C

�ŗ��W���[�@ike2.net

�r�c�@��

10

00:09:33.22

51

135

C

�s�d�`�l�@�T�[�h�A�C�Y

�O�J �F�V

10

00:09:33.37

52

117

WA

�`�[���@�S�@�`���h����

�䓡�@���T

8

00:09:35.20

53

167

C

�@

���c�@�S��

8

00:09:36.21

54

148

C

R��COOL WITH �����̉�

�쓇�ꌴ

9

00:09:40.61

55

154

C

�s�������@�d����������

�q��@�q

7

00:09:43.75

56

138

C

KMR

�F�V�@���o�u

10

00:09:43.91

57

110

WA

YMC��YEC��ADVENTURE

�ғc�@���ގq

9

00:09:45.30

58

204

D

���g�R�����[�g

��{�@����

9

00:09:45.52

59

156

C

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

���{�@���V

8

00:09:46.09

60

202

D

(��)�e�b�N�\�����[�V����

������

10

00:09:46.58

61

74

B

DAN Racing

���� ����

4

00:09:50.30

62

136

C

�@

��ˁ@�P�v

10

00:09:54.92

63

151

C

���b�h�C���p���X

�˖{ �M��

10

00:09:57.73

64

211

D

�J�i�`����

���� ����

9

00:09:59.66

65

70

B

�`�[���@FAKT

�x�� ����

8

00:09:59.88

66

116

WA

�@

���X�؁@�~�q

8

00:10:03.48

67

203

D

ST1 RT

�O��@�a�v

9

00:10:04.90

68

206

D

�m�[�K�t

��؁@�m�l

10

00:10:04.98

69

153

C

�@

���� �q

9

00:10:07.15

70

143

C

�y���y�`�F�[�� with New Ton

�R���@�ȎO

9

00:10:10.38

71

209

D

���g�n�E�XJUN

���}���@����

8

00:10:11.07

72

157

C

���������� with NewTon

���@����

7

00:10:12.23

73

134

C

�@

�H���@��

9

00:10:12.70

74

139

C

�啟�I�t���[�h

�ɓ��@�w

10

00:10:14.75

75

144

C

SEASOUL

�R�c �Y��

9

00:10:24.07

76

109

WA

�@

�������R�I

9

00:10:26.63

77

44

SA

K-FOREST&SP&BS

���̂�q

4

00:10:29.40

78

208

D

�@

���x���@��

7

00:10:30.20

79

242

WB

�`�[���t����

���� ��

8

00:10:44.77

80

207

D

�͓�

�����@�h

9

00:10:51.04

81

133

C

�@

�{��@��

9

00:11:01.58

82

240

WB

�G���W���C�@���[�V���O

���с@�a��

8

00:11:08.30

83

210

D

�@

�֌��@�w

7

00:11:38.85

84

241

WB

�`�[���@�f�b�p���X

�ɓ� ��

7

00:11:42.10

85

160

C

��֍H�[�T���f�[���C�_�[�Y

�F�����Y

6

00:11:43.90

86

140

C

With�@�m����������

�˕��N��

5

00:11:46.24

87

201

D

�@

�R�c�@��

6

00:11:54.71

88

301

WD

Moffy

�����@�q�b

8

00:12:36.94

89

302

WD

��АH��

����@�G����

6

00:13:06.58

90

300

WD

����!!�h���݂�����withNewTon

�����@�䍲

7

00:13:27.64

91

303

WD

LG��t & JBS-R

�����@���q

4

00:17:32.67